Kami ingin anda berpuas hati dengan pembelian anda daripada kami. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, sila pulangkan produk ke kedai tempat anda membuat pembelian di bawah syarat-syarat di bawah:

• Bukti asal pembelian “resit” dibawa bersama

• Produk masih dalam keadaan baik dalam pembungkusan asal

• Tanda harga tidak dikeluarkan

Harap maklum bahawa sesetengah produk mempunyai had masa pemulangan dan pengecualian yang berbeza.

Produk Mudah rosak

• Produk (cth. keju, susu, roti, hasil segar, makanan sejuk beku) boleh dipulangkan dalam masa 2 hari dari tarikh pembelian.

Produk Tidak Mudah rosak

• Produk boleh dipulangkan dalam masa 7 hari dari tarikh pembelian.

• Tiada bayaran balik akan dilayan selepas garis masa pemulangan yang ditetapkan.

• Tiada bayaran balik akan dilayan selepas garis masa pemulangan yang ditetapkan.

Smartbiz Intan Niaga Trading Sdn. Bhd. berhak untuk tidak membenarkan dan/atau menolak bayaran balik dan/atau pemulangan tanpa memberikan sebarang sebab untuk perkara yang sama

Comments are closed.